Padeltips med Court1 och ZENLI x

Vi delar snabba tips och trix för att förbättra ert spel

I serien ZENLI x är fokus padel. Vi delar snabba tips och trix för att förbättra ert spel. Första delen handlar om hörnteknik, andra delen ligger fokus på volleyn och i den tredje delen på bandejan.

Padeltips Del 1

Fokus på hörnteknik

Padeltips Del 2

Fokus på volleyn

Padeltips Del 3

Fokus på bandejan